Laparoskopik kolesistektomilerde remifentanil ve alfentanilin hemodinami ve derlenme üzerine etkileri


KABUKÇU H.

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.32, pp.349-355, 2004 (Peer-Reviewed Journal)