Kolay ve zor köklenen Acer (Akçaağaç)çeşitlerinin sis (fog) serasında köklenebilme özelliklerinin saptanmasI


ÜLGER S., Baktır İ., SPETHMANN W.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.47-50, 1998 (Peer-Reviewed Journal)