Farklı enerji yoğunluğundaki lazer uygulamalarının MTA ve CİS arasındaki bağlanmaya etkisi


Creative Commons License

Er K., Kırmalı Ö., Çınar S., Kuştarcı A.

Türk Endodonti Derneği 9. Uluslararası Sempozyumu, Mardin, Turkey, 19 - 22 May 2022, pp.350-351

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.350-351
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

THE EFFECT OF LASER IRRADIATION WITH DIFFERENT INTENSITIES ON THE SHEAR BOND STRENGTH BETWEEN MTA AND GIC

Aim: The aim of this study was to evaluate the effects of Erbium, chromium: yttrium–scandium–gallium– garnet (Er,Cr:YSGG) laser irradiation with different energy intensities for enhancing the shear bond strength (SBS) between the mineral trioxide aggregate (MTA) and glass ionomer cement (GIC). Materials and methods: Forty MTA specimens were prepared, which were stored for 72 hours at 37 °C and 100% humidity and randomly assigned to 4 groups (n = 10) for the following different pretreatments: As a control, 10 specimens were untreated and an Er,Cr:YSGG laser operating at 2.78 µm wavelength with different energy intensities (0.10, 0.25 and 0.50W) was used for the laser groups. GIC was layered on all specimens’ surface according to the manufacturer’s instructions and were subjected to an SBS test at a crosshead speed of 1 mm/min until fracture. After debonding, stereomicroscope examination of the MTA-GIC interface was performed at ×32 for the type of failure; the specimens’ surface topography and roughness were evaluated by scanning electron microscopic (SEM). The SBS results were analyzed using a one-way ANOVA/Tukey- post hoc test at a significance level of P < 0.05. Results: Tukey HSD test showed a significant effect of the surface treatments (p<.05.) The highest bond strength values were found in Group 0.25 W followed by Group 0.10 W. The SBS was significantly higher for Group 0.25 W as compared to the other groups. (p <.05). Control group showed lower bond strength value than all laser irradiation groups. Conclusion: Surface treatment with 0.25 W can be an effective pretreatment to increase the bond strength between the MTA-CIS interface. The laser irradiation would be a potentially alternative surface treatment in used with correct parameter. Keywords: mineral trioxide aggregate, surface treatment, Er,Cr:YSGG laser, shear bond strength, glass ionomer cement

FARKLI ENERJI YOĞUNLUĞUNDAKI LAZER UYGULAMALARININ MTA VE CİS ARASINDAKI BAĞLANMAYA ETKISI

Bu çalışmanın amacı, mineral trioksit agregat (MTA) ve cam iyonomer siman (CİS) arasındaki makaslama bağlanma direncini (MBD) arttırmak için farklı enerji yoğunluklarında Erbium, Chromium: yttrium–scandium– gallium–garnet (Er,Cr:YSGG) lazer uygulamasının etkilerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kırk adet MTA örneği 37 °C ve %100 nemli ortamda 72 saat beklenerek hazırlandı ve uygulanacak farklı işlemler için rastgele 4 gruba (n = 10) ayrıldı. Kontrol grubundaki örneklere herhangi bir işlem yapılmadı. Lazer gruplarında, 2.78 µm dalga boyunda ve farklı enerji yoğunluklarında (0.10, 0.25 ve 0.50 W) çalışan bir Er,Cr:YSGG lazer cihazı kullanıldı. Üreticinin talimatlarına göre hazırlanan CİS tüm örneklerin yüzeyine tabaka olarak yerleştirildi ve örnekler kırılana kadar 1 mm/dk hızda bir MBD testine tabi tutuldu. Test sonrasında, başarısızlık tipinin değerlendirmesi, MTA-CİS ara yüzünün x32 büyütmede stereomikroskop ile incelemesi ile yapıldıktan sonra, örneklerin yüzey topografisi taramalı elektron mikroskobu (TEM) ile değerlendirildi. MBD sonuçları, P<0.05 anlamlılık düzeyinde, tek yönlü bir ANOVA/Tukey-post hoc testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Tukey HSD testi, yüzey işlemlerinin önemli bir etkisi olduğunu göstermiştir P<0.05. En yüksek bağlanma dayanım değerleri Grup 0.25 W’da bulundu ve bunu Grup 0.10 W izledi. MBD, Grup 0.25 W için diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksekti (P<0.05). Kontrol grubu, tüm lazer gruplarından daha düşük bağlanma dayanımı değeri gösterdi. Sonuç: 0.25 W ile yapılan yüzey işlemi MTA-CİS arasındaki bağlanma dayanımını arttırmada etkili bir yüzey işlemi olabilir. Lazer ışınlaması, doğru parametre ile kullanıldığında potansiyel olarak alternatif bir yüzey işlemi olacaktır. Anahtar Kelimeler: mineral trioksit agregat, yüzey işlemi, Er,Cr:YSGG lazer, makaslama bağlanma dayanımı, cam iyonomer siman