İslâm İktisat Ahlâkında Dünyaya Biçilen Değer - Eşrefoğlu Rûmî’nin Müzekki’n-Nüfûs’u Örneğinde-


AKALIN İ.

Social Sciences Research Journal (SSRJ) Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, vol.10, no.4, pp.1030-1035, 2021 (Peer-Reviewed Journal)