TÜKETİM KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE MODA HABERLERİ: İNCİTY DERGİSİ ÖRNEĞİ


Tunçel I.

https://www.isarconference.org/akdeniz, Antalya, Turkey, 04 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Tüketim kültürünü besleyen en başat faktörlerden biri moda kavramıdır. Popüler olanın moda olarak algılandığı 21.yüzyılda, bu kavramın somut çıktılarının en ideal örneklerine moda ve kadın dergilerinde ulaşılmıştır. Hedef kitlesi belirli özellikler taşısa da genel anlamda topluma ayna tutan önemli mecralardan olan kadın dergileri, magazinleşmiş yüzleriyle aynı zamanda en önemli reklam araçlarından biri haline de gelmiştir. Bu dönüşüm süreci dergilerin kimliğini genel anlamda olumsuz olarak etkilemiş, içeriklerin temeli de genel olarak tüketime yönlendirmeyle sınırlı bir hal almıştır. Bu çalışmada moda haberciliği kavramı çerçevesinde haber- reklam ilişkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamında 15 yıldır Antalya’da yayın hayatına devam eden İncity Dergisi’nin moda kavramı bağlamında yayınladığı haberlerinde tüketim algısı incelenmiştir.  Çalışma İncity Dergisi’nin dijital ortamda yayınlanan 2021 yılı son 5 aylık sayıları ile sınırlandırılmıştır. İçerik analizi yöntemi kullanılarak hazırlanan çalışmada moda haberlerinde haber-reklam ilişkisine odaklanılmıştır. Beş sayının bütün sayfalarında “moda” kelimesi ve moda haberciliği kavramını içeren tüm içeriklerin dahil edildiği araştırmada nitel ve nicel olarak derginin haber sayıları da ele alınmıştır. Araştırma sonucunda haberlerde genellikle tüketim algısını özendiren başlıkların kullanıldığı ve haber içeriklerinin de bu algıyı pekiştirecek yönde inşa edildiği görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Tüketim kültürü, moda haberleri.

 

 

 

ABSTRACT

 

One of the most dominant factors feeding the consumption culture is the concept of fashion. In the 21st century, where the popular is perceived as fashion, the most ideal examples of the concrete outputs of this concept have been reached in fashion and women's magazines. Although its target audience has certain characteristics, women's magazines, which are important channels that mirror the society in general, have also become one of the most important advertising tools with their tabloidized faces. This transformation process has negatively affected the identity of the magazines in general, and the basis of the contents has become limited to directing them to consumption in general. In this study, the relationship between news and advertising was examined within the framework of the concept of fashion journalism. Within the scope of the study, the perception of consumption was examined in the news published in the context of the concept of fashion by Incity Magazine, which has been publishing in Antalya for 15 years. The study is limited to the last 5 months of 2021 published in the digital environment of Incity Journal. The study, which was prepared using the content analysis method, focused on the news-advertisement relationship in fashion news. In the research, in which all the contents including the word "fashion" and the concept of fashion journalism were included on all pages of the five issues, the news issues of the magazine were also discussed in terms of quality and quantity. As a result of the research, it has been seen that the headlines that encourage consumption perception are generally used in the news and the news contents are built in a way that will reinforce this perception.

Keywords: Consumer culture, fashion news.