Büchner, Haeckel ve D’Hollbach’ın Kısaca Materyalizmi


Creative Commons License

DOĞRUCAN M. F.

21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, vol.6, no.17, pp.307-315, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 17
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.307-315
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

With its general principles, Büchner and the evolution idea he put forward, the impressions obtained before his own period, and the opinions provided by him to the following periods in addition to his own period create the private field of the science philosophy and the materialist thought. Especially the relation of Büchner’s point of view based on information and science with Haeckel and D’Hollbach ateism draws attention as a point of view that shapes the positivism formed in the * Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü https://orcid.org/0000-0003-4578-7671 Makalenin Dergiye Ulaşma Tarihi: 04.05.2017 Yayın Kabul Tarihi: 02.08.2017 Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih DOĞRUCAN Cilt 6 Sayı 17 Yaz 2017 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum 308 background of modernity and is shaped according to Descartes’ body philosophy. From this aspect, the relation of Büchnerist evolution with crude monist materialism shall be put forward clearly and its main infuence towards the principles of science shall be clarified. 

Keywords: philosophy of science, evolution, materialism, atheism

Genel ilkeleriyle, Büchner ve ortaya koyduğu evrim fikrinin, kendi döneminden önce almış olduğu etkiler, kendi dönemiyle beraber sonraki dönemlere kazandırdığı görüşler materyalist düşüncenin ve bilim felsefesinin özel sahasını oluşturmaktadır. Özellikle Büchner’in bilgi ve bilim merkezli bakış açısının Haeckel ve D’Hollbach ateizmi ile olan ilişkisi, Descartes’in beden felsefesi uyarınca şekillenen ve modernitenin arka planında şekillenen olguculuğu biçimlendiren bir bakış açısı olarak göze çarpmaktadır. Bu yönüyle Büchner’ci evrim ve kaba birci materyalizm ilişkisi açık biçimde ortaya koyulmalı, bilim ilkelerine temel etkisi belirginleşmelidir.

Anahtar kelimeler: bilim felsefesi, evrim, materyalizm, ateizm