GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE KÜLTÜR OLGUSU


Dağıstan U.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL , no.34, pp.2337-2346, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan girişimcilik kavramı özellikle son yıllarda sosyal bilimler alanında birçok çalışmaya konu olmuştur. Tarihsel olarak bakıldığında kavramla ilgili ilk çalışmalar ekonomi alanında yapılmıştır. Sosyolojik perspektiften ise girişimcilik, yalnızca iktisadi bir unsur değil, bunun yanında sosyal ve kültürel bir fenomen olarak da değerlendirilmektedir. Kültür olgusunun bir girişimcinin kişisel özellikleri ve iş yapma pratiği üzerinde son derece önemli etkisi olduğu bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Kültür durağan, yekpare bir oluşum değil, tam tersine sürekli değişen ve gelişen, yeni ile eski olanın diyalektik bir çatışma içinde olduğu dinamik bir süreçtir. Bireyler erken yaşlarından itibaren içine doğdukları kültürel havuz tarafından şekillendirilip buna uygun olan davranış kalıpları oluştururlar. Kültür bir insan üretimi olmakla birlikte, tarihsel olarak birikimli bir toplamın sonucudur. Kültürel farklılıklar girişimci davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Bazı toplumların veya ülkelerin niye daha fazla girişimci karakter ortaya çıkardıkları sorusu alanın önemli sorularındandır. Her türlü girişimci eylemi içinden çıktığı toplumun sosyo-kültürel ortamından soyutlamak eksik bir değerlendirmeye neden olacaktır.