Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği.


APAYDIN Ç., Balcı A.

KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM YÖNETİMİ, vol.15, no.59, pp.325-343, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

It has been observed that the discussions on educational researches have generally
focused on the methodology. The present study aimed at evaluating educational
administration researches in the context of the empirical research articles on
educational administration vis a vis methodology. The articles dating between 2000
through 2006 were selected from Educational Administration in Theory and Practice
Journal. The sample comprised of 20 randomly selected empirical research articles. It is
seen that most of the evaluated researches were about the causes of the administrator
behaviors and next came the researches about the administrator behaviors. The
population-sampling levels of the articles included in the sample were found to be
moderate. The designs of the research articles were predominantly survey type and
quantitative in nature. It was seen that the statistical techniques used in the evaluated
articles were rudimentary.
Eğitim araştırmaları hakkındaki tartışmaların genelde onların yöntemleri üzerinde
yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmada eğitim yönetimi ile ilgili ampirik araştırma
makaleleri kapsamındaki eğitim yönetimi araştırmalarını, yöntemsel açıdan
değerlendirmek amaçlanmıştır. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nde
2000- 2006 (dahil) yılları arası yayımlanan ampirik araştırma makaleleri
değerlendirilmiştir. Araştırmanın örneklemini yansız olarak seçilen 20 ampirik
araştırma makalesi oluşturmaktadır. Değerlendirilen araştırmaların çoğunun yönetici
davranışlarının nedenleri konusunda olduğu, onu yönetici davranışı ile ilgili
çalışmaların izlediği görülmektedir. Örnekleme giren araştırma makalelerinin evrenörneklem
düzeyleri, araştırmacılar tarafından orta bulunmuştur. Araştırma
makalelerinin araştırma desenlerinin, ağırlıklı olarak tarama türünde nicel çalışmalar
olduğu tespit edilmiştir. Değerlendirilen makalelerin veri analizinde kullanılan
istatistiksel tekniklerinin gelişmemiş teknikler olduğu görülmüştür.