Okul Yöneticisi Seçme Ve Yerleştirme Uygulamasına ilişkin Bir Değerlendirme: Görev Süresi Dolan Okul müdürlerinin, Yeniden Görevlendirilme Usullerine ilişkin Görüşleri


Creative Commons License

KAYIKÇI K., Özdemir İ., ÖZYILDIRIM G.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.67, pp.874-888, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 67
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.874-888
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

The duty of school administrators, who completed 4-year term, was ended according to the regulation which was published on 10.06.2014 by the Ministry of National Education. The school administrators applying for the extension of their duty term, were re-evaluated. The purpose of this study is to determine the views of school administrators, subjected to this evaluation. In this study, case study was used as the qualitative research design method. The working group was formed 10 participants working in Antalya, through maximum variation sampling of which is a kind of purposive sampling method. Data were analyzed by content analysis. In general, participants in the study stated that the duty of school administrators should not be restricted to four years, but it should be implemented as a continuous task. However, the administrators said they were open to evaluation. They criticized the methods of conducting the assessment but not the evaluation itself. Specifically, they reported that the scores given by the education directorate managers was decisive in the evaluation, but these people gave the points by the references of the other people without identying them. The participants suggested that an objective performance evaluation which includes 4-year term and is verifiable, concrete and based on numeric data rather than perceptual evaluation should be done. Keywords: School administrators, selection, appointment and assignment of administrators 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından10/06/2014 tarihinde yayınlanan yönetmelik gereği, yöneticilikte dört yılını dolduran tüm okul müdürlerinin görevleri sonlandırılmıştır. Müdürlük görev süresinin uzatılması için müracaat eden müdürler, yeniden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmanın amacı, ‘müdürlük görev süresinin uzatılması’ işlemleri hakkında değerlendirmeye tabi tutulan okul müdürlerinin görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi yoluyla belirlenen, Antalya İlinde görevli 10 katılımcı çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler, içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmada genel olarak katılımcılar, müdürlük görev süresinin, dört yıl ile sınırlandırılmaması, sürekli bir görev olarak yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte müdürler, değerlendirmeye açık olduklarını vurgulamış ve değerlendirmenin kendisini değil, yapılış yöntemini eleştirmişlerdir. Katılımcılar, ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticilerinin verdiği puanların değerlendirmede belirleyici olduğunu, oysa bu kişilerin kendilerini tanımadan yönlendirme sonucu kendilerine puan verdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar algısal değerlendirmeden ziyade kanıtlanabilir, somut, sayısal verilere dayalı dört yıllık süreci kapsayan objektif bir performans değerlendirmesi yapılmasını önermişlerdir. Anahtar kelimeler: Okul müdürü, yönetici seçme, atama ve görevlendirme