Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Tıbbi Hata, Malpraktis ve Komplikasyon Kavramlarının Değerlendirilmesi


ÖZGÖNÜL M. L., ARDA B., DEDEOĞLU N.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.27, no.1, pp.48-56, 2019 (Peer-Reviewed Journal)