Kentli Bireylerin Kırsal Mekan Algısı ve Mekan Tüketimi: Antalya Çakırlar Örneği


Açar A., ATALAY M.

AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.1-19, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: AKDENİZ İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-19
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

There have been only a few studies that have exclusively examined the rural space consumption of urban individuals is remarkable. Nowadays urban individuals’ tendency of consuming rural spaces which are outside artificial urban spaces makes this topic worth examining. In this context, the purpose of this study is to explain and understand the perceptions of urban individuals regarding rural space and rural space consumption. A qualitative study is designed in order to understand the urban individuals’ perceptions of rural space consumption. In line with the purpose of the study the Çakırlar rural area, in close proximity to Antalya metropolitan city was selected. Interviews were conducted with the consumers and the owners of this rural space. As a result of the interviews specific themes have been identified regarding how urban individuals perceive the rural space and rural space consumption. As a result of the study five main themes have emerged which have been termed: naturalness and health, intimacy, nostalgia and authenticity, getting away from the city and participation in social ambiance.

Alan yazınında kentli bireylerin kırsal mekân tüketimine yönelik araştırmaların sayı bakımından az olduğu dikkat çekmektedir. Günümüzde kentli bireylerin kentlerdeki yapay mekânlar dışında kırsal me-kânları tüketme eğilimi göstermesi konuyu araştırmaya değer bir duruma getirmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı kentli bireylerin kırsal mekân ve kırsal mekân tüketimiyle ilgili algılamalarını anla-mak ve açıklamaktır. Bunun için kentli bireylerin kırsal mekân tüketimine yönelik algılarını anlamaya yönelik nitel bir araştırma tasarlanmıştır. Bir metropol olan Antalya kentine yakın mesafede bulunan Çakırlar kırsal bölgesi araştırma için seçilmiştir. Bu kırsal mekânı tüketen bireyler ve mekân sahipleri ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda kırsal mekânı tüketen kentli bireylerin kırsal mekânı ve kırsal mekân tüketimini nasıl algıladıklarına yönelik temalar belirlenmiştir. Araştırma sonu-cunda doğallık ve sağlık, samimiyet, nostalji ve otantiklik, kentten uzaklaşma ve sosyal ortama katılım olarak 5 ana tema ortaya çıkmıştır.