İletişimde Kültür ve Kimliğin Etkisi


Creative Commons License

ÖZGÜZEL S.

ICMS-International Congress on Media Studies/2.ci Uluslararası Medya Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, pp.602-610

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.602-610
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

 

 

Everyone is a member of his society. One’s language is a product of culture and is the carrier, the translator and the one who influences this culture. The values and standards of the culture are transmitted to other individuals and influence his identity. Language and culture are an important means and source of identity development and are intertwined. It is no coincidence that ‘identitas’, in Latin, means ‘identity’ and ‘group identity’. 
Everyone belongs to a group. Who acts differently, can be shut out. Group culture is made by individuals influenced by the group culture. Personal identity is a reflection of group identity. From childhood, one copies behaviour tolerated by his family or peer group. In this process, his identity is formed and by interacting with the outside world, changes keep occurring. Nature, as well as nurture, is crucial. In a multicultural society, one is influenced by his own ethnic-cultural group. When one meets someone from another culture, misunderstandings, prejudices and conflicts can arise. When excluded from his own group, one can approach ‘alternative’ groups or become part of a dominant group. Who keeps both cultures (own and dominant) is successfully integrated. 
Rapidly evolving communication technology influences identity development. Next to real life identity there will be digital identity. Parental influence keeps getting smaller and like Plato said 2500 years ago, generation conflicts will continue. Conclusion: to be a successful world citizen in a ‘global village’ one has to know the own culture and, without prejudice, have insight in other cultures.

Keywords: language, culture, peer group, identity, cultural diversity, between two cultures, belonging to, dominant culture, emancipation, multicultural society, digital world, digital identity, intercultural communication, world citizen.

 

 

 

Dil ve Kültür, kimliğin oluşumunda önemli araç ve kaynaktır. Kimlik ve Kültür iç içedir ve bu etkileşim yaşam boyu sürmektedir. Latince’de ‘Identitas’ kavramı, ‘Kimlik’ ve nasıl görünmek istediğimizle, ait olduğumuz grup kimliğini ifade eder. Kısacası birey kendini bir guruba ait olarak görür. Grup kimliğinden farklı hareket eden birey dışlanabilir. Bireyler grup kültürünü oluşturduğu gibi grup kültüründen de etkilenir. Bireyin sahip olduğu kimlik, ait olduğu grubun ‘aynasıdır’. Çocuk, büyüdüğü aile ortamında gördüklerini sosyal ilişkilerinde yansıtır, yakın çevresinin kabullendiği hareketi tekrarlar ve başkalarının davranışlarını kopyalar. Bireyin kimliği şekillenirken dış dünyayla etkileşimden dolayı zamanla değişikliğe uğrar.

Çok kültürlü toplumlarda bireyler ait oldukları grubun etkisindedir. Birey, farklı kültürel değerlere sahip başka biriyle iletişim sağladığında yanlış anlamalar, önyargılar hatta çatışmalar söz konusu olabilecektir. Birey kendi grubunda dışlanırsa, ‘alternatif’ gruplara yaklaşabilir veya tepki olarak dominant (egemen)  grupta yer alabilir. Kendi isteğiyle egemen gurubun üyesi (asimilasyon) olan bireyler de vardır. Sağlıklı bir uyum (entegrasyon)  için bireyin, ait olduğu etnik-kültürel gurubun ve içinde yaşamakta olduğu ülkenin dominant dil ve kültürünü bilmesi gerekmektedir.

Bireyin ait olduğu toplumun dinamik yapısından dolayı Kültür – Kimlik arasındaki etkileşimde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Hızlı gelişen İletişim teknolojisi kimlik oluşumunu etkilemektedir. Ailenin bireye etkisinin azalmasıyla da birey, gerçek dünyanın yanında sanal dünyada kullanılan ikinci kimlik oluşturabilmektedir. Böylelikle gerçek dünya ile sanal dünya içinde yaşayan kuşaklar arası etkileşim zorlaşmaktadır. Kısacası Plato’nun 2500 yıl önce söylediği kuşaklararası çatışmalar hala devam etmektedir. Globalleşen dünyada, kendi kültürünün yanında diğer kültürleri tanımak,  kültür taşıyıcısı diğer insanlara (önyargısız) yaklaşmak, iç dünyasıyla barışık olmak başarılı dünya bireyi olmanın şartıdır.


Anahtar Kelimeler: dil, kültür, çekirdek grup, kimlik, kültürel çeşitlilik, iki kültür arası, aidiyet, dominant kültür, emansipasyon (eşitlik), çok kültürlü toplum, sanal dünya, sanal kimlik, kültürler arası iletişim, dünya bireyi.