Renovasküler hipertansiyonun perkütan transluminal anjioplasti ile tedavisi: orta dönem takip sonuçları


Lüleci E., SİNDEL H. T., Yılmaz S.

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (Yeni Adı: Dİagnostic & Intervent. Radiol), vol.4, pp.62-66, 1998 (Peer-Reviewed Journal)