Aynı yüzey alan büyüklüğü ve farklı şekil yapısına sahip karıştırıcıların yansımalı oda test ortamında alan düzgünlüğüne etkisi


Creative Commons License

URUL B., DOĞAN H., TÜTÜNCÜ B., HELHEL S.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.Ek Sayı 1, pp.267-278, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Reverberation chambers finding usability in EMC test applications have been receiving considerable attention due to their installation cost. They require walls of room to be covered with high conductivity materials that the electric field components should be distributed through reflection to build uniform electric field volume in it. However, these phe-nomena cannot happen itself, and it may be obtained by rotary metal plates called mixer installed in the chamber. In this study, the effect of mixer shape on electric field uniformity was investigated by using 5 different geometric structure mixer shape (square, triangle, circle, vertical and horizontal rectangle) having same surface area (1.96m2). It has been observed that the reverberation chambers designed with the horizontal rectangle shape stirrer is clearly superior to chambers with other shape of stirrers. Therefore, it was concluded that the geometric shape of the stirrer has a signif-icant effect on the electric field uniformity.

EMC test uygulamalarında kolay kullanım imkânı bulan yankı odaları, kurulum maliyetlerinden dolayı büyük ilgi gör-mektedir. Bir odanın yansımalı oda test ortamı olarak kullanılabilmesi için oda duvarlarının yüksek iletkenlik malzeme-lerle kaplanarak elektrik alan bileşenlerinin oda içerisinde yansıma yoluyla dağıtılması gerekir. Bu amaçla oda içeri-sindeki yansımayı artırarak daha düzgün bir elektrik alan dağılımı sağlamak amacıyla oda içerisine döner metal levhalı karıştırıcılar eklenmektedir. Bu çalışmada aynı yüzey alanına (1,96m2) sahip 5 farklı geometrik yapıda karıştırıcı şekli (kare, üçgen, daire, dikey ve yatay dikdörtgen) kullanılarak, karıştırıcı şeklinin elektrik alan düzgünlüğüne etkisi ince-lenmiştir. Buna göre yatay dikdörtgen karıştırıcı ile tasarlanan yansımalı oda, diğer şekillerle tasarlanan odaya göre elektrik alanların standart sapması yani elektrik alan düzgünlüğü noktasında açık bir şekilde üstün olduğu gözlemlen-miştir. Dolayısıyla karıştırıcının geometrik şeklinin elektrik alan düzgünlüğüne önemli bir etkisi olduğu sonucuna varıl-mıştır.