Süpervizyon Eşliğinde Gerçekleştirilen Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamasının Psikolojik Danışman Adaylarının Öz-yeterlilik Düzeylerine Etkisi


Çakır Çelebi S. G., Apaydın S., Taşdelen Karçkay A., Varlık Özsoy E.

V. International Eurasian Educational Research Congress, vol.10, pp.399-408, 2017 (ESCI)