Farklı Sulama Suyu Tuzluluğunun Domateste Yaprak Alanı ve Kuru Madde Üzerine Etkileri


KAMAN H., KURUNÇ A., DEMİR H., TEZCAN A., SAYICI A., CAN M., ...More

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2017, no.Ek sayı, pp.152-158, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Leaves are one of the basic organs of a plant since they perform many functions such as transpiration, oxygen and food production by photosynthesis, and gas exchange with the atmosphere. Growth is explained as the net increase in the dry matter of unit leaf area a plant at unit time. Therefore, nowadays, studies on leaf area or leaf area index has become more important. In this study, it was aimed to determine the effects of different salinity and irrigation practices on the leaf area and dry matter content of tomato plant grown in greenhouse conditions during February-June period. For this purpose, 4 different salinities ranging from 0.7 to 6.0 dS m-1 and 4 different irrigation applications were selected as the treatments. Since each treatments has 3 replications, the study was conducted in 48 parcels in total. A plant was cut from each subject every 3 weeks and leaf area measurements were made and the dry matter content was determined. A laser (CI-202) area meter was used for leaf area measurements. According to the results of the study, it was determined that different irrigation water salinity levels and irrigation practices affect leaf area index (LAI) and dry matter content at significant levels. 

Terleme, fotosentezle oksijen ve besin üretme, atmosferle gaz alışverişinde bulunma gibi birçok fonksiyonu yerine getiren yapraklar, bitkinin temel organlarından biridir. Büyüme, bir bitkinin birim zamandaki birim yaprak alanının kuru maddesindeki net artış olarak açıklanmaktadır. Bu amaçla yaprak alanı ya da yaprak alan indeksi ile ilgili çalışmalar günümüzde önem kazanmıştır. Bu çalışmada, farklı tuzluluk ve sulama uygulamalarının sera koşullarında Şubat-Haziran döneminde yetiştirilen domates bitkisinin yaprak alanına ve kuru madde üretimine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 0.7-6.0 dS m-1 arasında değişen 4 farklı tuzluluk ve 4 farklı sulama uygulaması konu olarak seçilmiştir. Her bir konu 3 tekerrürlü olduğundan, çalışma toplamda 48 parselde yürütülmüştür. 3 haftada bir her konudan bir bitki kesilerek yaprak alanı ve kuru madde miktarı belirlenmiştir. Yaprak alanı ölçümlerinde CI-202 Laser area meter kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, farklı sulama suyu tuzluluk düzeyleri ve sulama uygulamalarının yaprak alan indeksi (LAI) ve kuru maddeyi önemli düzeylerde etkilediği belirlenmiştir.