Phaselis Hadrianus Kapısı: Belgeleme, Koruma, Sağlamlaştırma ve Yerinde Sergileme Çalışmaları


Creative Commons License

ARSLAN M., Akçay A.

Phaselis, vol.8, pp.179-196, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.7344989
  • Journal Name: Phaselis
  • Page Numbers: pp.179-196
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışmanın konusunu Phaselis’in sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel merkezini teşkil eden Ana Caddesi ile Merkezi Limanı’nı Güney Liman’a bağlayan Hadrianus Kapısı’nın belgelenmesi, korunması, sağlamlaştırılması ve ser­­gilenme projesi oluşturmaktadır. Kente Güney Limanı yönünden girişi sağlayan anıtsal kapı zaman, doğa ve insan kaynaklı tahribat sonucu postamentleri hariç yıkılmış durumda olsa da yapının entablatür kısmına ait arişitrav, friz, geison ve sima blokları ve nitelikli mimari bloklarının büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Çok sayıda eksik taşıyıcı (postament ve kemer) bloğu olmasına karşın, mevcut parçalar yapının mimari özellikleri, beze­meleri ve detaylarının anlaşılabilmesi açısından yeterli verinin elde edilmesini mümkün kılmaktadır. Bu bağlamda arkeolojik materyal kültür kalıntılarına temas etmek­sizin, tahribatsız belgeleme yöntemleriyle; klasik, lazer tarama, RTI, fotogrametri, orthophoto, wireframe metotlarıyla yapının entablatür dizisine ait bloklar iki ve üç boyutlu ola­rak dijitalleştirilmiştir. Blokların belgelenmesiyle elde edilen sayısal verilerin her biri Hadrianus Kapısı’nın res­torasyon ve restitüsyon önerilerinin oluşturulmasına, 3B’lu mode­linin tasarlanmasına, katı çıktılarının alın­masına ve sergi elemanlarının içeriklerinin üretil­mesine katkı sağla­mıştır. Yapının mimari özelliklerine ilişkin elde edilen bul­gularla önceki yıllarda yapılan restitüsyon önerileri karşılaşırılarak benzer­likler, farklılıklar saptanmış ve hassas veriler ışığında yapıya ait yeni restitüsyon ve restorasyon önerileri geliştirilmiştir. Bunu yaparken Phaselis’in anıtsal kapısına ait mimari ve plastik öğeler kültürel mirası belgeleme, koruma, onarma ve etkili sergileme yön­temleriyle deneyime dönüştürülerek yerli/yabancı ziyaretçilerin ilgisine ve bilgisine sunulması hedeflen­miştir.