Kültürel Miras Turizmi Olarak Savaş Alanları Turizmi: Türkiye’de Yer Alan Savaş Anıtlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizi


Creative Commons License

AKBULUT O., EKİN Y.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.395-420, 2018 (Peer-Reviewed Journal)