Nature of the RV Tauri Type Star DF Cyg with Space and Earth-Based Light Measurement and Spectral Observations


Creative Commons License

Kayhan C., Dervişoğlu A., Şahin T.

Turkish Journal of Astronomy and Astrophysics, vol.4, no.3, pp.142-146, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

DF Cyg is one of the few RV Tauri stars that has been observed for long periods with space photometry. In this study, we investigate the still poorly understood variation nature of DF Cyg using both spectroscopic and photometric observations. TESS photometric data of the star were analysed for the first time in this study. By combining TESS and Kepler data with ground-based photometric data, both the long-period (∼770 days) and the short-period (∼50 days) variation nature of the star, with alternating deep and shallow minima in the light curve, were analysed. As a result of the period analysis of DF Cyg, nearly 30 pulsation frequencies were detected and findings belonging to the second component were noticed. In addition, the echelle spectra obtained for DF Cyg with Sandiford Cassegrain echelle spectrograph and McDonald telescope were used to determine the model parameter and radial velocity values depending on the pulsation phase of the star using the MCMC method. 

DF Cyg, uzay ışıkölçüm ile uzun süreli gözlenen birkaç RV Tauri yıldızından biridir. Bu çalışma kapsamında DF Cyg’nin hala tam olarak anlaşılamamış değişim doğası hem tayfsal hem de ışıkölçüm verileri yardımı ile araştırıldı. Yıldızın TESS ışıkölçüm gözlemleri ilk kez bu çalışma kapsamında analiz edildi. TESS ve Kepler verileri, yer tabanlı ışıkölçüm verileri ile birleştirilerek yıldızın, hem uzun dönemli (∼770 gün) hem de ışık eğrisinde yer alan, birbirini takip eden, derin ve sığ minimumlarına sahip kısa dönemli (∼50 gün) değişim doğası incelendi. DF Cyg’nin dönem analizi sonucunda 30’a yakın zonklama frekansı saptanarak ikinci bileşene ait bulgular fark edildi. Bunların yanı sıra DF Cyg için McDonald teleskobu ve Sandiford tayfçekeri ile elde edilen echelle tayflar, MCMC yöntemiyle yıldızın zonklama evresine bağlı model parametre ve dikine hız değerlerinin tespitinde kullanıldı.