Abdominal abselerde görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan drenaj.


APAYDIN A., KABAALİOĞLU A., Yılmaz S., cihangiroğlu M., SİNDEL H. T., Lüleci E.

Tanısal ve Girişimsel Radyoloji (Yeni Adı: Dİagnostic & Intervent. Radiol), no.3, pp.228-233, 1997 (Peer-Reviewed Journal)