Türk Belgelerine Göre Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın İran Siyaseti


KURTCEPHE İ.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.3, pp.271-284, 1992 (Peer-Reviewed Journal)