Antalya İli İçin Endemik olan Origanum Türlerinin Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Ünal O., Gökceoğlu M., Topcuoğlu Ş. F.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.1-14, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 1
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

 Bu çalışmada, Antalya için endemik olan Origanum solymicum P.H. Davis, Origanum husnucan-baseri H. Duman, Z. Aytaç & A. Duran, Origanum bilgeri P.H. Davis ve Origanum minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis türlerinin biyolojik özellikleri çalışılmıştır. Çalışılan türlerin yayılış gösterdiği alanlar tespit edilmiş, toprak örneklerinin organik madde ve azot analizleri yapılmıştır. Biyolojik çalışmalarda türlere ait bitki örneklerinin morfolojik ölçümleri yapılmış, azot, protein ve hormon içerikleri belirlenmiştir. Ayrıca bitki organlarının ağırlık ölçümleri yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda O. bilgeri türünün yetiştiği toprağın organik madde ve azot içeriği bakımından diğer türlerin yetiştiği topraklara göre daha zengin olduğu belirlenmiştir. Yine tüm türlerin yetiştikleri topraklardaki organik madde ve azot içeriği ile organlardaki azot ve protein içeriği arasında bir paralellik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Origanum türlerinin IAA, GA3, ABA ve zeatin sentezledikleri gösterilmiştir. Çalışmada kullanılan O. solymicum türü diğerlerinden daha uzun boylu, daha büyük brakte, kaliks, korolla ve tohumlara sahip iken, O. husnucan-baseri türünün kısa boylu olmasına rağmen, büyük brakte, kaliks, korolla ve tohumlara sahip olduğu görülmüştür. O. bilgeri ve O. minutiflorum küçük boylu olup küçük brakte, kaliks, korolla ve tohumlara sahiptirler. Ayrıca O. minutiflorum türünün diğer üç türden farklı olarak daha fazla öbek oluşturduğu ve buna bağlı olarak verimliliğinin daha fazla olduğu da görülmüştür.