Antik Dönemde Çok Kanatlı Kapılar


VARKIVANÇ B.

Anadolu/Anatolia. Ek Dizi No.2 / Supplement Series, pp.323-339, 2008 (Scopus)