Resim Sanatında Kırmızı Rengin Serüveni


BOZTUNALI Z. S.

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.90-114, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

     Red has become one of the fundamental colors used from ancident times until the very day. Red which was seen firstly in the animal figures and hunt scenes in the caves attracts the attention as an indispensable color for many artists. Red that has the longest wave height enables a wide range of color and it includes many meanings in itself.

 

     This study which examined red in art elaborates the etymology of red and how it is acquired. Besides the social, religional, critical and psychological meanings which are attributed to this color are also mentioned in the study. It is focused on the use of the color red and it is aimed to investigate thoroughly how red has changed in the works. 

 

     Kırmızı tarih öncesi çağlardan günümüze resimde kullanılan başat renklerden biri olmuştur. İlk olarak mağara duvarlarındaki hayvan figürlerinde ve av sahnelerinde görülen kırmızı, pek çok sanatçı için vazgeçilmez bir renk olarak dikkat çekmektedir. Dalga boyu en uzun renk olarak kırmızı, geniş bir renk yelpazesi sunmakta ve pek çok anlamı bünyesinde barındırmaktadır.

 

     Resim sanatında kırmızı rengin araştırıldığı bu çalışmada, kırmızının etimolojisine ve nasıl elde edildiğine değinilmiştir. Ayrıca kırmızıya toplumsal, dinsel, eleştirel ve psikolojik açıdan yüklenen anlamlara yer verilmiştir. Resim sanatında kırmızı rengin kullanımı üzerine odaklanılmış ve yapıtlarda kırmızının ne gibi dönüşümlere uğradığı irdelenmeye çalışılmıştır.