Production of Self-Cleaning Laminate Surfaces with Antimicrobial Effect


Creative Commons License

Gençer A., Gençer G. M., Akarsu M., Arpaç E.

Journal of Science, Technology and Engineering Research, vol.2, no.1, pp.68-76, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Gelişen teknoloji ile birlikte mevcut malzemelerde sürekli olarak iyileştirme ve geliştirme ihtiyacı oluşmaktadır. Geçmişte, laminat parke ürünlerinden beklenen özellikler, genleşme katsayılarının düşük olması, yüksek dayanım göstermesi, aşınma ve su direncinin yüksek olması vb. mekanik mukavemetlerini iyileştirmek iken, günümüzde bu özelliklere ek olarak antibakteriyel aktivitesinin yüksek olması, kolay temizlenebilir veya kendi kendini temizleme özelliğinin bulunması, yangına karşı yüksek direnç göstermesi, foto-kromik veya termo-krom yüzeye sahip olması, ses bariyeri özelliğinin bulunması vb. özellikler aranmaktadır. Yapılan araştırmalar; insanların zamanlarının %85'inden fazlasını kapalı alanlarda geçirdiğini dolayısıyla kapalı alanlarda kullanılan malzemelerin kalitesinin yaşam kalitesini yakından etkilediğini bildirmektedir. Ayrıca olası pandemi koşulları düşünüldüğünde kapalı alanlarda geçirilen zaman diliminin artması nedeniyle kendi kendine temizlenebilen ve antimikrobiyal aktivite gösteren yüzeylerin iç mekanlarda kullanımının hayati öneme sahip olduğu söylenebilir. Yapılan çalışma sonucunda görünür ışıkta kendi kendini temizleyebilen ve antimikrobiyal etki gösteren fonksiyonel yüzey çözeltileri elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda sentezlenen nanopartiküllerin aktivasyon enerjisi, katkılama ile azaltılmış ve absorpsiyon spektrumu ışığın görünür bölgesine doğru kaydırılmıştır. Ortalama partikül boyutu 15 nm olan Sn ve Fe katkılı TiO2 nanopartikül solları bir sol-jel yöntemi ile başarıyla sentezlenmiş ve absorpsiyon davranışları belirlenmiştir. Farklı asit türlerinin ve asit / başlatıcı mol oranının partikül boyutu üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Sentezlenen soller yüksek yoğunluklu (HDF) melamin kaplı laminat parkeler gibi lignoselülozik endüstriyel malzemeler üzerine kaplama olarak uygulanmış ve kendi kendini temizleme özellikleri ve antimikrobiyal etkinlikleri değerlendirilmiştir.