Investigation of Non-Host Resistance in Arabidopsis thalina (Mouse-Ear Cress) Plants To Control Early Blight Pathogen Alternaria solani


Creative Commons License

Çalış Ö., Yazar Ç.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.179-186, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was conducted to reveal non-host interactions between model plant Arabidopsis thaliana and early blight pathogen Alternaria solani in time-course experiments. Therefore, original Ler and Col-0 ecotypes that contain PAD4, NPR1, and EDS1 resistance genes and their mutants, Pad4-2 and Npr1-1 plants were inoculated with mycelial discs and conidial suspension. The inoculated Pad4-2 and Npr1-1 mutants have shown necrotic symptoms 5 to 10 times higher than original Ler and Col-0 ecotypes. Conidiospor inoculated Eds1-3, Pad4-2 and Npr1-1 mutant plants supported spor germinations, however, neither spor germinations nor spor pentrations were occurred on original Ler and Col-0 ecotype leaves. These results indicate that wild-type A. thaliana ecotypes carrying PAD4, EDS1 and NPR1 resistance genes govern resistance in non-host manner, the resistance mechanisms are always active to all organisms in the original A. thaliana ecotypes.

Bu çalışma model bitki Arabidopsis thaliana (Farekulağı teresi)'nın konukçusu olmadığı erken yanıklık hastalık etmeni Alternaria solani'ye karşı göstermiş olduğu reaksiyonları bir zaman çalışması içerisinde ortaya koymak için gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla orijinal genleri taşıyan Landsberg erecta (Ler) ve Columbia (Col-0) ekotip bitkileri ile PAD4, NPR1 ve EDS1 genlerinin mutasyona uğratılmış mutant A. thaliana bitkileri (Pad4-2 and Npr1-1) A. solani hastalık etmeninin misel diskleri ve konidiosporlarıyla inokule edilmiştir. Pad4-2 ve Npr1-1 mutant bitkilerinde orijinal Ler ve Col-0 ekotiplerine göre nekrotik semptom oluşumu 5 ile 10 kat fazla bulunmuştur. Spor inokulasyonlarında Eds1-3, Pad4-2 ve Npr1-1 mutant bitkilerinde sporların çimlendiği fakat spor penetrasyonun olmadığı, orijinal Ler ve Col-0 bitkilerinde spor çimlenmesi ve penetrasyonun gerçekleşmediği bulunmuştur. Bu sonuçlar A. thaliana orijinal bitkilerinin sahip olduğu PAD4, EDS1, ve NPR1 genleriyle dayanıklılığı konukçu dışı yapısında sağladığını, orijinal bitkilerdeki savunma mekanizmasının her zaman aktif olduğunu işaret etmektedir.