Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kültürleşme ve Kültürel Ayırt Edicilik:Japonya’da Yaşayan Türk Göçmenler Üzerine Nitel Bir Araştırma


Creative Commons License

Urhan Torun B., Koçak A.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.32, pp.71-89, 2019 (Peer-Reviewed Journal)