Wearable Art


Creative Commons License

YETMEN G.

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, no.5, pp.76-93, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

 

This paper defines Wearable Art or "art to wear" which appears as a new development in contemporary textile/fiber art, increasingly adopted an art to wear with interest in this field of art, artworks and their artists. Wearable art stream is interpreted as a transition to ‘wearing’ beyond the need for covering one’s self. The modern idea of wearable art seems to have surfaced more than once in various forms. Concluded that artist narrates his ideas, emotions and excitements transferred as a clothing form which is tangible artworks.

Keywords: Wearable Art, textile art, fashion industry, original, anti-fashion.

 

Özet

 

Bu makalede çağdaş tekstil/ lif sanatında yeni bir gelişme olarak beliren ve giderek benimsenen Giyilebilir Sanat (Wearable Art) hareketi tanımlanmakta ve bu alanda ilgiyle izlenen sanatçıların uygulamalarına yer verilmektedir. Giyinmenin örtünme ihtiyacının ötesine geçişi olarak yorumlanan giyilebilir sanat hareketinde, birey-giysi ilişkisinde sanatçı, fikir, duygu, heyecan ve form bileşiminin giysilere aktarıldığı üzerinde durularak tekstillerin elle tutulur, dokunulabilir ürünlere dönüştüğü sonucuna varılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Giyilebilir sanat, tekstil sanatı, moda endüstrisi, özgün, karşı-moda.