Osmanlı İmparatorluğunda Iskat-ı Cenin (Çocuk Düşürme)


ŞİMŞEK F., Eroğlu H., DİNÇ G.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, vol.2, no.6, pp.593-609, 2009 (Peer-Reviewed Journal)