Internet Bankacılığı ve Müşteri Davranışları: Cumhuriyet Üniversitesi Akademik ve İdari Personeline Yönelik Bir Uygulama


GÜLMEZ M.

Cumhuriyet Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.83-100, 2006 (Peer-Reviewed Journal)