Turist Rehberlerinin Mesleklerine Yönelik Pozitif ve Negatif Yönlü Algılarının İçerik Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi


GÜZEL F. Ö., Köroğlu Ö.

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.16, no.1, pp.155-174, 2015 (Peer-Reviewed Journal)