VIII Yüzyıldan XV Yüzyıla Kadar Dinî Metinler ve Türkçe


TEPELİ Y.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1997 (Peer-Reviewed Journal)