THE EFFECTS OF SOCIAL POWER AND ANTHROPOMORPHISM ON VALUATION OF POSSESSIONS


Dokumaci E. U. K.

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.3, pp.747-772, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.747-772
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Previous literature indicated that experiencing social power increases one’s focus on the self and promotes material values. Anthropomorphism provides a social environment which increases communal orientation. Thus, it is essential to search the role of anthropomorphism in relations between social power and behavior. Therefore, this paper aims to explore the interaction effect of anthropomorphism and social power on our connections with our possessions. It is supposed that the interaction effect on our connections with our possessions, which is measured as willingness to accept (WTA), will be through separation distress. A mediating model was applied to test the supposed effects. Data were gathered in 2018 from a sample of students via 2 experiments. The results of the study have shown that social power influences WTA when there is no anthropomorphism. Nevertheless, when there is anthropomorphism, social power has not such an effect on WTA. The findings of the study have important contributions to the literature on both anthropomorphism and social power.
Önceki yazın, sosyal güç deneyiminin kişinin kendisine odaklanmasını artırdığını ve maddiyatçı değerleri teşvik ettiğini belirtmektedir. Antropomorfizm ise sosyal bir ortam sunarak grup odaklılığı artırmaktadır. Bu nedenle, antropomorfizmin sosyal gücün davra¬nışlara etkisindeki rolünü incelemek önemlidir. Bu makalede antropomorfizm ve sosyal güç etkileşiminin varlıklarımıza verdiğimiz değere etkisini açıklamak amaçlanmaktadır. Bu etkileşimin varlıklarımıza verdiğimiz değere etkisinin ayrılma endişesi aracılığıyla olacağı öngörülmüştür. Söz konusu etkileri test etmek için bir arabulucu model uygulan¬mıştır. Araştırma verileri 2018 yılında iki deney aracılığıyla, öğrencilerden oluşan katılım¬cılardan elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, antropomorfizm olmadığı durumda sosyal gücün ayrılma endişesi aracılığıyla kabul etme isteğine (ürünü satarken) etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak, antropomorfizm mevcut olduğu durumda sosyal gücün kabul etme isteğine böyle bir etkisi bulunmamaktadır. Çalışmanın sağladığı bulguların hem antropo¬morfizm hem de sosyal güçle alakalı yazına önemli katkısı bulunmaktadır.