Toplam Kalite Düşüncesi İle Zaman Yönetimi


ARDAHAN F.

Önce Kalite Dergisi Kal-Der(Kalite Derneği) Yayınları, vol.6, no.25, pp.11-25, 1998 (Peer-Reviewed Journal)