Polisin Hukuka Uymak Konusundaki Gönülsüzlüğü Üzerine Bir Tartışma


Kararmaz F.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.153-160, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.153-160
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Police has emerged in the process of development of the modern state. For this reason police is one of the characteristics of the modern state. The social nature of policing can be determined by examining the needs that police met and the gaps that police filled. For this purpose, it will be useful to look at the period which police and gendarmerie emerged. While enforcing law, police can violate it too. Other than personal violations, in some cases these violations can be general. Political and legal sociologists propose two main reasons for this contradiction: involvement in politics and institutional alienation. Certain thinkers evaluate these situations as deficiencies and misconducts of policing. But some thinkers argue that these situations are expected results of the nature of policing.

Polis, modern devletin gelişim sürecinde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle polis, modern devletin karakteristiklerinden biridir. Polis etkinliğinin toplumsal niteliği, polisin hangi ihtiyaçları karşılamak ve hangi boşluğu doldurmak üzere ortaya çıktığının incelenmesi ile belirlenebilir. Bu amaçla polisin ve polisi içerisinden çıkarmış olan jandarmanın ortaya çıktığı döneme bakmak faydalı olacaktır. Polis hukukun bir kısmını uygularken bir yandan başka kısımlarını ihlal edebilmektedir. Bu ihlallerin kişisel olmadığı bazı durumlarda genellik arz ettiği görülmektedir. Polisin hukuka uymak konusunda sorun yaşamasının nedenleri üzerine çalışmalar yapan siyaset ve hukuk sosyologları başlıca iki neden üzerinde durmuşlardır. Bunlar polisin siyasete bulaşması ve kurumsal yabancılaşmadır. Belirtilen durumlar bazı düşünürlerce polisliğin eksiklik ve kusurları olarak görülmektedir. Bazı düşünürler ise belirtilen durumların polisliğin doğası gereği ortaya çıktığını savunmaktadırlar.