Türkiye deki Lisansüstü Turizm Tezlerinde Odaklanılan Konular 1984 2015


Creative Commons License

TEKİN Ö. A.

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.175-187, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The most important output of postgraduate education continuum is theses. The issues that are tackled in theses, reveal important results about the scope and depth of knowledge in that discipline. In this research, it was examined the all theses which are prepared in departments that are directly related to tourism discipline and published on Council of Higher Education (YÖK) Thesis Centre till year of 2016 (1984-2015) in Turkey. The main aim of this research is to determine the most focused issues in these theses. In this research with this main aim; the number of theses by year, the units of the theses prepared, and the various datum about the theses' writers and advisors were also investigated. The qualitative methods were used in the research and the datum that are derived from theses tags and abstracts from YÖK Thesis Centre were analysed with content analysis technique. At the end of the research it was determined that; seven departments are identified directly related to tourism discipline, between 1984-2015, 1370 theses were shared under these departments, the most focused issues were dominantly about business administration discipline and the issues of theses have been changing in time.

Lisansüstü eğitim sürecinin en önemli çıktısı tezlerdir. Bu tezlerde ele alınan konular, o bilim dalındaki bilgi birikiminin kapsamına ilişkin önemli sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu araştırmada Türkiye'de doğrudan turizm ile ilgili anabilim dallarında hazırlanmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Tez Merkezi'nde 2016 yılına kadar (1984-2015) yayımlanmış tüm tezler incelenmiştir. Araştırmanın temel amacı bu tezlerde odaklanılan konuları tespit etmektir. Araştırmada bu amaçla birlikte; yıllar bazında hazırlanan tez sayılarına, tezlerin hazırlandıkları birimlere, tez yazarlarına ve danışmanlarına ilişkin çeşitli veriler de incelenmiştir. Araştırmada nitel yöntem kullanılmış, YÖK Tez Merkezi'nde paylaşılan tez künyeleri ve özetlerinden edinilmiş veriler, içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; YÖK Tez Merkezi'nde doğrudan turizm ile ilgili yedi anabilim dalının tanımlandığı, bu anabilim dallarında 1984-2015 yılları arasında hazırlanan 1370 adet tezin paylaşıldığı, bu tezlerde odaklanılan konuların işletme disiplini ile ilgili olduğu ve tez konularının zaman içinde değişim gösterdiği belirlenmiştir.