Level of Satisfaction and the Expectations of Undergraduate Students Enrolled at Akdeniz University’s Faculty of Letters


Creative Commons License

Köktürk G. V.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.5, no.1, pp.293-299, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Üniversite öğrencilerinin memnuniyetleri ve beklentilerinin belirlenmesi, bir yandan mutluluk ve huzurları için son derece önemli olup diğer yandan ise öğrencilerin zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri üniversitelerde kurum kültürünün oluşması ve gelişmesi bakımından vazgeçilmez niteliktedir. Bu bağlamda 2012 ve daha sonra da 2013 öğretim yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde iki ayrı araştırmada elde edilen veriler karşılaştırmalı olarak bu çalışmada değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ulaşılan bilgiler gençlerin etkileşimde bulundukları kurumsal yapıdan memnuniyetlerini ve beklentilerini büyük oranda ortaya koymuş ve öğrencilerin gelecek inşalarında faydalı olabilecek değişiklikleri belirleme çalışmalarına katkı sağlayıcı nitelikte olmuştur. Anahtar sözcükler: Üniversite Öğrencisi, Memnuniyet, Beklenti, Kurumsal Yapı, Etkileşim