TURİSTLERİN TURİZME YÖNELİK İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


GÜLMEZ M., ZAFER KAVACIK S., KAÇMAZ Y. Y., ÖZYURT P. M.

Turizm Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-13, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turizm Araştırma Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

To pervade of internet usage has lead some changes and novelties in tourism sector as well as many others. The aim of this study is to determine tourists’ habits of tourism related internet usage that visit Alanya. The research was contucted in Alanya region. In the scope of this study, questionnaire survey which is a primary data collection method, is used. Convenience sampling method which is a type of non-random sampling method is used and in total 686 tourists were participated to the survey. In this study, chi-square analysis, factor analysis, ANOVA and t test are used. While choosing hotel and agency, tourists firstly prefer the website of hotel or agency instead of search engines like Google etc. 
 
İnternet kullanımının yaygınlaşması pek çok sektöre olduğu gibi turizm sektörüne de bir takım yenilikler ve değişimler getirmiştir. Bu çalışmada Alanya destinasyonuna gelen turistlerin turizme yönelik internet kullanım alışkanlıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Antalya ili Alanya ilçesinde yapılan bu araştırma için birincil verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Örneklemede tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemiyle farklı otellerde kalan 686 turistle görüşülmüştür. Bu çalışmada ki kare analizi, faktör analizi, varyans analizi ve t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre turistler otel ve acente seçim aşamasında öncelikle otelin ya da acentanın web sitesinden daha sonra ise Google vb. arama motorlarından bilgi almayı tercih etmektedir.