1980 Sonrası Medyanın Magazinleşmesinde İstanbul’a Göçün ve Siyasi Tercihlerin Rolü”,


KONYAR H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.--, no.13, 2000 (Peer-Reviewed Journal)