Zucchini yellow mosaic virüsüne tolerant yazlık kabak (Cucurbita pepo) hatlarında genetik farklılığın SRAP markır sistemleriyle belirlenmesi (Determination of genetic diversity by SRAP marker systems in tolerant to zuccuni yellow mosaic virus in squash (Cucurbita pepo))


Creative Commons License

Nacar Ç., Aras V., Tekin S., FİDAN H., Ünlü M., Sarı N.

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.6, pp.115-120, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 6
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademik Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-120
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Detection of the molecular characterization and
genetic neighborhood between squash genotypes in
the gene pool is important for breeding programs.
The aim of this study is to uncover the molecular
degree of the lines that is tolarant to ZYMV (Zucchini
Yellow Mosaic Virus), however this lines will be used
in F1 hybride squash breeding program in Alata
Horticultural Research Institute (ABKAEM). We
used 11 SRAP marker to screen 38 ZYMV tolerant
lines for molecular characterization. The UPGMA
method is used to make cluster analyses by utilising
smilarity index and a dendogram is created.
According to dendrogram we saw that the lines are
separating in each other and there is a significant
diversity among lines. Genetic similarity degree of
the 3 8 l ine i s c hanging between 0.63 to 0.95. We
determined 5 main groups at 0.74 similarity degree.
This study may precipiate to squash breeding
program for the next studies with this characterized
lines choosen among this 5 main heterotic groups.
Key words: Squash, ZYMV, molecular
characterization, SRAP

Gen havuzunda bulunan yazlık kabak genotiplerinin
moleküler karekterizasyonu ve bunlar arasındaki
akrabalık derecelerinin tespit edilmesi ıslah
programları açısından önemlidir. Bu çalışmanın
amacı F1 hibrit kabak ıslah programlarında
kullanılmak üzere Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü (ABKAE) gen havuzunda bulunan Zucchini
Yellow Mosaic Virusü (ZYMV)’ne tolerant hatların
moleküler olarak uzaklık derecelerinin ortaya
çıkarılmasıdır. Çalışmada ZYMV’ye tolerant 38 hatta
11 SRAP markır çifti ile moleküler karakterizasyon
yapılmıştır. Benzerlik İndeksinden yararlanılarak
UPGMA metodu ile kümeleme (Cluster) analizleri
yapılmış ve dendrogram elde edilmiştir. Dendrogram
incelendiğinde hatların birbirinden ayrıldığı, hatlar
arasında çeşitliliğin olduğu görülmüştür. 38 adet
hattın genetik benzerlik düzeyi 0.63 ile 0.95 arasında
değişmiştir. 0 .74 b enzerlik d üzeyinde 5 a na g rup
tespit edilmiştir. Oluşan 5 ana farklı heterotik grubu
temsilen seçilen hatlar ileride ZYMV’ye tolerant
yazlık kabak ıslahında kullanılabilecektir.
Anahtar kelimeler: Yazlık kabak, ZYMV, moleküler
karakterizasyon, SRAP