Burdur Rezene Üretim Alanlarında Tehditkâr Fungal Patojen: Cescosporidium punctum


Creative Commons License

Erberk G., Onaral A., Fidan H., Çalış Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat fakültesi Dergisi, vol.14, no.1, pp.68-73, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Akdeniz ve Avrupa’nın baharat bitkisi olan rezene (Foeniculum vulgare) yemeklerde aroma ve tıbbi bitki olarak kullanılmaktadır. Rezene üretimi Burdur ve ilçelerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Ancak, geçen yıl ve bu yıl rezene üretim alanlarında görülen fungal hastalık etmeni üretimi tehdit etmeye başlayınca üreticiler tarafından laboratuvarımıza örnekler gönderilmiştir. Bu nedenle hastalık etmeni fungusun tanılanması için çalışmalar gerçekleştirilmiş, hastalık etmeni kültüre alındıktan sonra Koch postulatı uygulanmış ve uygun mücadele yöntemleri hakkında tavsiyeler sunulmuştur. Mikroskobik çalışmalar rezene bitkilerini hastalandıran etmenin Cercosporidium punctum olduğunu göstermiştir. Bitki dokularında yanıklıklar şeklinde belirtiler gösteren hastalık etmeni yüksek sıcaklık ve nemde kısa sürede salgın oluşturabilmektedir. Hastalıkla mücadelede; hastalıktan ari sertifikalı tohum kullanılmalı, varsa hastalığa dayanıklı çeşitler üretilmeli ve kültürel uygulamalarla hastalığın gelişimi önlenmelidir.