The Investigation of LED Conversion Principles in Street Lighting Through a Sample Project


Creative Commons License

KAYAKUŞ M., ÜNCÜ İ. S.

The Journal of Social Sciences, vol.28, no.28, pp.200-207, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Street lighting is important for people to travel safely and comfortably. At night, our eyes are greatly diminished in sight; The risk of accidents on night voyages increases about 3 times compared to the day (Turkish National Police Traffic Services Presidency, 2018). Today, mercury vapor(MV) and sodium vapor lamps are mainly used in street lighting. Although the installation costs of these lamps used in street lighting are lower than those of LED lamps, efficiency factors are more efficient due to their life and electricity costs. As it is in the whole world, LED lamps are given more importance in new projects in Turkey; the existing lighting lamps are also replaced by LED lamps. Existing 6.5 million street lights across Turkey will be replaced by a specific planning. The Ministry of Energy established the "Procedures and Principles for the Use of LED luminaires in General Lighting" on January 2015. In this study, the LED efficiency ratio (LEVO) and the LED application efficiency (LUVO) ratio criteria are applied to LED lamp replacement of existing street lamps, which are published in the Ministry of Energy. It is LUVO, which is used to indicate the order of priority in the decision phase.

Sokak aydınlatması insanların güvenli ve konforlu yolculuk yapmaları için önem arz etmektedir. Gece şartlarında gözlerimizin görme yeteneği son derece azalmakta; gece yolculuklarında kaza riski, gündüze oranla yaklaşık 3 kat artmaktadır (Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2018). Günümüzde sokak aydınlatmasında cıva ve sodyum buharlı lambalar ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Sokak aydınlatmasında kullanılan bu lambaların kurulum maliyetleri LED lambalara oranla düşük olmasına rağmen etkinlik faktörleri, ömürleri ve elektrik giderleri yönünden daha verimlidir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni projelerde LED lambalara ağırlık verilmekte; ayrıca mevcut aydınlatma lambaları LED lambalarla değiştirilmektedir. Türkiye genelinde mevcut 6,5 milyon sokak lambası belli bir planlama ile değiştirilecektir. Enerji Bakanlığı Ocak 2015 tarihinde “Genel Aydınlatma Kapsamında LED Armatürlerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” belirlemiştir. Bu çalışmada Bakanlığın yayınlamış olduğu usul ve esaslarda yer alan mevcut sokak lambalarının LED lambalara dönüşümünde uygulanacak LED verimlilik oranı (LEVO) ve LED uygulama verimlilik (LUVO) oranı kriterleri örnek bir tesis üzerinden incelenmiştir. Karar aşamasında Öncelik sırası belirmek için kullanılan LUVO’dur.