Laparoskopik kolesistektomilerde remifentanil ve alfentanilin hemodinami ve derlenme üzerine etkileri


YEĞİN M. A., SANLI S. H., EMER İ., KABUKÇU H., ŞAHİN N.

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.32, pp.349-355, 2004 (Peer-Reviewed Journal)