Yaşam Doyumu Ekolojik Algı ve Duygusal Zekânın Bireylerin Rekreasyonel Doğa Sporlarına Katılma sına Etkisinin Sorgulanması Türkiye İçin Logit Analizi


ARDAHAN F., MERT M.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2014 (Peer-Reviewed Journal)