Ali Kuşçu and His Contributions to Mathematics and Astronomy


İLERİ İ.

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, no.20, pp.175-184, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Ali Kuşçu was one of the most noteworthy and important scientists

in Turkish-Islamic world in the XV. century. He wrote invaluable works

especially on astronomy and mathematics. He was a student and coworker

of the famous statesman and scientist Uluğ Bey. After Uluğ Bey’s

assassination Ali Kuşçu left Samarqand and went to Tabriz where he

started to work for Akkoyunlu Ruler Uzun Hasan. While he had been

working for Uzun Hasan, Ali Kuşçu was sent as a good-will ambassador

to Mehmed II. Having completed his ambassadorial duty he went back

to Tabriz. However, upon Mehmed II’s invitation Ali Kuşçu came back

to İstanbul and continued his studies there. Ali Kuşçu spent the last two

years of his life in İstanbul working for the Ottoman Empire.

Ali Kuşçu XV. yüzyıl Türk ve İslam dünyasının en önemli

bilginlerinden biridir. Özellikle astronomi ve matematik konularında çok

değerli eserler vermiştir. Ünlü Türk bilgini ve devlet adamı Uluğ Bey’in

yanında çalışmış ve ondan ders almıştır. Uluğ Bey’in Semerkant’ta

öldürülmesi üzerine oradan ayrılmış ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun

Hasan’ın hizmetine girmiştir. Akkoyunlu hizmetinde iken Uzun Hasan

tarafından II. Mehmed’e ( Fatih Sultan Mehmed) elçi olarak

gönderilmiştir. Elçilik görevini tamamlayınca Tebriz’e dönmüş fakat

Fatih’in daveti üzerine tekrar İstanbul’a gelmiştir. Ali Kuşçu hayatının

son iki yılını İstanbul’da Osmanlı Devleti hizmetinde geçirmiştir.