II. Meşrutiyet Dönemi’nde Antalya’da Karayollarının Durumu (1908-1918)


Creative Commons License

KISA A., MALHUT M.

Hacette Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.37, no.2, pp.341-357, 2020 (Peer-Reviewed Journal)