Bir Sera Atığı Olarak Patlıcan Dalı Külünün Düşük Dereceli Seramik Sırlarında Kullanımı


TİZGÖL K., GÜNDEŞLİOĞLU DEMİR H. Ö.

Akdeniz Sanat, vol.9, no.18, pp.11-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 18
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Akdeniz Sanat
  • Page Numbers: pp.11-20
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Ceramic material that has an extensive historical background and usage area, requires pretty comprehensive process in context of its production. General belief is that fire dominates the process, so mostly chance causes and improvements shape history.

Ceramic glazes are the clearest sample for this kind of coincidental developments. Fuel wood's ashes; fly, evaporate then attach and melt on ceramic body so ash glazes which are accepted as the first known ceramic glaze were discovered during primitive firings. Later, this method which has been discovered by chance, became a rational field of study and ashes of various plants and woods are used effectively as ceramic glaze component.

Aubergine plant's dry and woody body which is greenhouse waste and is burned by farmers for getting rid of thousands of tons mass stack is used for this research. The aims of the study that examines the usage of plant-ash for low-fired (10400C) ceramic glazes, are contribution to field of ceramic technology and offering an alternative usage area for greenhouse waste. 

Oldukça yaygın bir kullanım alanının yanı sıra, geniş bir tarihsel sürece de sahip olan seramiğin üretim aşaması da oldukça kapsamlı bir serüvendir. Ateşin son sözü söylediğine inanılan bu süreçte, çoğu zaman tesadüfî gelişimler tarihe yön vermiştir.

Seramik sırları da bu rastlantısal oluşumların en etkin örneklerindendir. İlkel pişirimler esnasında yakıt olarak kullanılan odunun, küllerinin fırın içerisinde uçuşup, buharlaşması ve seramik bünye üzerine tutunarak erimesi sonucu oluşan kül sırları, bilinen en eski seramik sırı olarak kabul edilmektedir. İstemsiz elde edilen bu sonuç, daha sonra seramik teknolojisi dâhilinde rasyonel bir çalışma alanı oluşturmuş, çeşitli odun ve bitki külleri etkin olarak seramik sırı yapımında kullanılmaya başlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında ise her yıl binlerce ton yakılarak bertaraf edilmeye çalışılan ve sera atıklarından biri olan, patlıcanın odunsu gövdesi kullanılmıştır. Bitki külünün düşük dereceli (10400C) seramik sırlarında bir sır bileşeni olarak kullanılabilirliğinin araştırıldığı bu çalışma ile seramik teknolojisi literatürüne katkı sağlamanın yanı sıra, sera atığı olan bitki küllerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.