ÇALGI YAPIM USTALARI: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ


KÖROĞLU N. O.

Akademik Bakış Dergisi, no.39, pp.1-9, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Akademik Bakış Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Page Numbers: pp.1-9
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

INSTRUMENT MANUFACTURES: THE CITY OF ANTALYA EXAMPLE

ABSTRACT

Instrument Manufacturing is an occupational group rising interest for music and desire for breaking new ground and is active for the purpose of meeting the instrument need of musical community. Necessity and significance of this occupational group is known by all musicians performs in the field of Turkish Classical Music. "Tool brags strangers" idiom reflects the significance of instrument manufacturing and masters ideally. Hereby in this study, names of instrument manufacturers in the Turkish Classical Music in Antalya and their instruments are ranged by chronologically. It is aimed to get information about the features of instruments, techniques they used by interviewing with manufacturers. In the light of this information, general considerations and results are gained about problems of instrument manufacturers and their techniques they developed. It is thought that, this article will throw light on today and future in the field of troubleshooting about techniques of instrument manufacturing masters' and their problems hence, we do not have enough information in nowadays about the techniques of instrument manufacturers at past

Key Words: Music, Instrument, Instrument manufacturing, Techniques of instrument manufacturing 

Çalgı yapımcılığı müziğe olan ilgi, alaka ve bir şeyler üretme merakı sonucunda ortaya çıkan ve müzik camiasının çalgı ihtiyacını gidermek amacıyla faaliyet gösteren bir meslek gurubudur. Bu meslek gurubunun gerekliliği ve önemi Türk Müziği alanında icra yapan tüm sazendeler tarafından bilinmektedir. Atalarımızın da söylemiş olduğu “Alet işler, el övünür.” sözü çalgı yapımcılığının ve çalgı yapım ustalarının önemini en güzel şekilde yansıtmaktadır. Bu çalışmada Antalya’da Türk Müziği alanında faaliyet gösteren çalgı yapımcılarının isimleri ve yaptıkları çalgılar, yapımcıların yaşlarına göre kronolojik olarak sıralanmıştır. Çalgı yapımcıları ile görüşülerek yaptıkları çalgıların özellikleri, kullandıkları teknikler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgilerin ışığında, çalgı yapımcılarının karşılaştığı sorunlar ve geliştirdikleri teknikler hakkında genel değerlendirmeler ve sonuçlara varılmıştır. Geçmişte yaşamış çalgı yapımcılarının çalgı yapım teknikleri hakkında günümüzde çok fazla bilgiye sahip olmadığımız için bu makalenin, Antalya’da yasayan çalgı yapımcılarının çalgı yapım teknikleri, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların giderilmesi açısından bugüne ve geleceğe ışık tutacağı düşünülmektedir.

 

Anahtar kelimeler: Müzik, Çalgı, Çalgı yapımcılığı, Çalgı yapım teknikleri