Evaluation of the cytotoxic and membrane damaging effects of mountain tea (Sideritis stricta Boiss & Heldr.) essential oil on parental and epirubicin-HCl resistant H1299 cells


Creative Commons License

Erdogan A., Özkan A., Ünal O., Dülgeroğlu C.

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.43, no.3, pp.669-677, 2018 (ESCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 43 Issue: 3
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.17826/cumj.340273
  • Journal Name: CUKUROVA MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.669-677
  • Keywords: Sideritis stricta, essential oil, membrane damage, parental and epirubicin- resistant H1299 cell line, ENT-KAURANE DITERPENOIDS, LEAF ESSENTIAL OIL, IN-VITRO, PHENOLIC-COMPOUNDS, PERMEABILITY TRANSITION, MITOCHONDRIAL-MEMBRANE, ANTICANCER ACTIVITY, LEUKEMIA-CELLS, P-GLYCOPROTEIN, ANTIOXIDANT
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:. Bu çalışmada, Sideritis stricta (S. stricta) parental ve epirubicin-HCl dirençli H1299 hücrelerine karşı potansiyel oksidatif ajan olarak değerlendirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Hücre lisatlarında malondialdehit seviyesi gibi oksidatif stres biyobelirteçleri saptanmıştır. Hücre sitotoksisitesinin değerlendirilmesi, 20-600 μg/mL konsantrasyonlarında 24, 48 ve 72 saat parental ve epirubicin-HCl (ilaç) dirençli H1299 hücrelerine uçucu yağ uygulamasından sonra CellTiter-Blue® Hücre Canlılık Testi ve 3- (4,5-dimetil-2-tiazolil) -2,5-difenil-2Htetrazolyumbromid (MTT) testi ile yapılmıştır. Malondialdehid seviyeleri membran hasar etkisini ortaya koymak için belirlenmiştir. Bulgular: Parental H1299 hücreleri uçucu yağın sitotoksik etkisine karşı daha duyarlı bulunmuştur. Uçucu yağ, zaman ve konsantrasyona bağlı olarak sitotoksik ve daha seçici etkiler göstermiştir. Uçucu yağ, hem parental hem de ilaca dirençli H1299 hücrelerinde malondialdehit seviyesinde artışa neden olmuştur. Uçucu yağın (IC70) en yüksek konsantrasyonu, hem parental hem de ilaca dirençli H1299 hücrelerinde en yüksek membran hasarına neden olmuştur. Sonuç: Parental ve epirubicin-HCl dirençli H1299 hücreleri uçucu yağın potansiyel antitümör ve pro-oksidatif etkilerine karşı farklı hücresel tepkiler göstermiştir.