Antalya Yöresinde Bazı Otel Yemeklerinde Staphylococcus aureus Entrotoksini Araştırılması


Creative Commons License

YILDIRIM İ., FELEK R.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, vol.46 (3), no.46 (3), pp.122-127, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 (3) Issue: 46 (3)
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.122-127
  • Akdeniz University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Investigation of Staphylococcus aureus Enterotoxins in the Hotel Food in Antalya, Turkey Objective: Staphylococcus aureus, a member of the Micrococcaceae family, is one of the most important bacteria causing food poisoning in humans. The presence of this bacteria in food points to the lack of hygiene in, hotel kitchens, and food enterprises. This research was carried out in order to search for the presence, and type of Staphylococcus aureus enterotoxin in in hotels serving in the tourism sector. Materials and Methods: This study was performed with hot meal samples obtained from six hotels (10 samples for each). Food samples were inoculated on Braid Parker Agar containing pre-prepared egg-yolk tellurite emulsion. Isolated S. aureus bacteria were analyzed for enterotoxin using the commercial kit of “Reversed Passive Latex Agglutination” (Oxoid, United Kingdom). Results: Out of 60 meal samples 21(35%) were found to be contaminated with S. aureus in quantities of 1.0x103 - 4.7x104 cfu/g. Enterotoxin was found to be positive in six meal samples out of 12 in which the quantity of S. aureus was more than 1.0x10 cfu/g 3. Among food samples obtained from hotels one staphylococcal enterotoxin B positivity in the first, one staphylococcal enterotoxin C in the second, one SEC positivity in the third, one staphylococcal enterotoxin A, and one staphylococcal enterotoxin D positivities in the sixth hotel were detected. In the fourth otel any endotoxin positivity was not found. Among 21 S. aureus isolates investigated, enterotoxin A positivitywas found in one (4.8 %), enterotoxin B positivity in two (9.4%),enterotoxin C positivity in two (9.4%), and enterotoxin D positivity in one (4.8%) food sample. Conclusion: In hotels serving on the basis of all- inclusive system, hot meals require extra attention for food safety. Heat-processing is not effective in terms of food intoxication. To protect consumer health in a better way, it is vital to pay extra attention to general sanitation rules, staff hygiene, and handling food safety in compliance with HACCP. Keywords: Food intoxication, fast food, Staphylococcus aureus enterotoxin

ÖZ Amaç: Micrococcaceae familyasının üyesi olan Staphylococcus aureus insanlarda gıda zehirlenmelerinde en önemli bakterilerden biridir. Gıdalarda bulunması gıda işletmeleri ile büyük mutfaklarda hijyen eksikliğinin göstergesi olarak kabul edilir. Bu çalışma Antalya’da, turizm sektöründe hizmet veren otel işletmelerinde S. aureus enterotoksin varlığı ve tipinin belirlenmesi amacıyla yapılmış- tır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma altı otelden alınan sıcak yemek örneklerini (her otelden onar örnek) içermektedir. Alınan gıda örnekleri önceden hazırlanan egg-yolk tellurite emusion içeren Braid Parker Agar’a ekilerek identifiye edilmiştir. İzole edilen S. aureus’lar enterotoksin analizi “Reversed Passive Latex Agglutinasyon” (Oxoid, Birleşik Krallık) ticari kiti ile yapılmıştır. Bulgular: Altmış adet yemek örneğinin 21’inde (%35) S. aureus ile kontamine olduğu, bunların sayılarının 1.0x103 -4.7x104 kob/g olduğu bulunmuştur. S. aureus sayısının 1.0x103 ’ten fazla olan 12 gıda örneğinin altı- sında enterotoksin pozitif bulunmuştur. Birinci otelde bir adet stafilokokkal enterotoksin B pozitif, ikinci otelde bir adet stafilokokkal enterotoksin C pozitif, üçüncü otelde bir adet stafilokokkal enterotoksin C pozitif saptanırken, dördüncü otelde pozitif enterotoksin bulunamamış, beşinci otelde bir adet stafilokokkal enterotoksin B pozitif, altıncı otelde bir adet stafilokokkal enterotoksin A ve bir adet stafilokokkal enterotoksin D pozitif olarak bulunmuştur. İncelenen 21 S. aureus bakterisinden stafilokokkal enterotoksin A, bir gıda örneğinde (%4.8), enterotoksin B iki gıda örneğinde (%9.4), enterotoksin C iki gıda örneğinde (%9.4) ve enterotoksin D bir gıda örneğinde (%4.8) pozitif bulunmuştur. Sonuç: Genelde her şey dâhil şeklinde hizmet veren otellerde sıcak yemekler en fazla hassasiyet gerektiren bölümünü oluşturmaktadır. Isıl işlem görmeleri toksin barındırmama açısından etkili olmamaktadır. Genel sanitasyon kuralları ve HACCP gibi gıda güvenliğine, personel hijyenine dönük uygulamalara daha fazla önem verilerek tüketici sağlığı daha iyi korunabilir. Anahtar kelimeler: Gıda intoksikasyonu, hazır yemek, Staphylococcus aureus enterotoksin